CENNIK

Do ustalenia wysokości wynagrodzenia za świadczone usługi radcowskie podstawę stanowią stawki przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Kwota wynagrodzenia zostanie ustalona w trakcie indywidualnej rozmowy.


długopis i kalkulator

osoba trzymająca notes