Usługi prawne

Radca prawny Piotr Manowski świadczy wyspecjalizowane usługi prawne skoncentrowane na reprezentowaniu klientów w postępowaniach przedsądowych oraz sądowych w sprawach cywilnych, rodzinnych, karnych i pracowniczych. W zakresie jego kompetencji leży też windykacja wierzytelności, udzielanie porad, sporządzanie opinii prawnych oraz przygotowywanie projektów umów, instrukcji i regulaminów.

 

mężczyzna z umową

waga na szarym tle